Ichigo 100% - Pieces of Tsukasa

Ichigo 100% openingIchigo 100% OVA Opening

Anime - Ichigo 100%
Song - Pieces of Me
Artist - ...

Salah Satu Manga Yang Buat I am PUMPEDD!!!!!!!