Lagu Mbojo Ncundu Ti Ina

NCUNDU TI INA


Ira umi ra aji
Ira loi pu ade mada ma supu
supu ade ala ba teta ra dula
Ba siwe ntika ma nggonggi di siwi

Ira aji ira ncoki ja adeku
Ira umi kombi mada karingunae

Wancuku dei na ade
Aka sampela ma ngara la ida
Ira umi ira aji kabuneku
Di loa kai na ngawa di mada

Raho ra tee toi mena pu rima
Kombi na hengga pa ba ruma adena

Supu nae
Supu coro-coro ba da raka nee
Supu ade
Supu ba da eda pahu la ida

DoWnLoad NCUNDU TI INA