Lagu Mbojo Warampa Pede

Warampa Pede

Edaku sakemu arie
Edaku nggahimu arie
Ka imbimu weki nahu
Ampo nggomi di ma kawoko

Warampa... warampa...
Dei di mbalimu

Ba wara mone ma kalai
Nggomi ma nee tuu lalo
Wunga doho dua di deke
Nggomi wedi pa tuu sadeka

Kalembo... kalembo ade...
Warampa pede...

Ntoi meci-meci angi ta
Ntoi nggomi wancuku nee di nahu
Raka ake nggomi ma nefa ra nahu
Pala nahu nggee pu nee ku nggomi

Wati si raka wunga sampelamu
Ka ngena-ngenaku mbaro mbohamu 2x

DoWnLoaD Warampa Pede